ul. Jana Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola
tel. 534 838 994

slajd slajd

V Walne Zebranie Stowarzyszenia – kwiecień 2014 r

Dokonano wyboru władz na nową kadencję:

Zarząd Stowarzyszenia;

Donat Maria – Prezes
Michalski Ryszard – Wiceprezes
Krawczyk  Bożena – Sekretarz
Makówka Ewelina – Członek
Nowak Andrzej – Członek

Komisja Rewizyjna;

Okoń Krystyna – Przewodnicząca
Stanisławska Stefania – Sekretarz
Nowakowska Małgorzata – Członek
Walne Zebranie przyjęło do realizacji;

„PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY DZIECI
I MŁODZIEZY W  ZDUŃSKIEJ WOLI NA LATA 2014 – 2018”.


przekaż nam 1% swojego podatku
opp

PRZYJACIELE

Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji