ul. Jana Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola
tel. 534 838 994

slajd slajd

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży

 1. Anna Tomaszewska – Prezes
 2. Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
 3. Maria Donat – Wiceprezes
 4. Helena Kostulska – sekretarz
 5. Anna Sowa – Cieślak – skarbnikKrystyna Okoń – czlonek

 

Komisja rewizyjna

 1. Marian Szturma – Przewodniczacy
 2. Małgorzata Stefańska – sekretarz
 3. Joanna Pawłowska – członek

Sąd Koleżeński w składzie:

 • Bożena Janicka – Przewodnicząca
 • Kazimiera Stolarczyk
 • Marzena Ludwisia

Księgowość prowadziła Kazimiera Stolarczyk do 2004 roku

W związku ze śmiercią p.
Heleny Kostulskiej – członka Zarządu
Kazimiery Stolarczyk – księgowej Stowarzyszenia i członka Sądu Koleżeńskiego

 

W roku 2004 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia podczas którego dokooptowano do Zarządu – Stefanię Stanisławską

Do Sądu Koleżeńskiego – Wiesławę Matusiak
Obowiązki księgowej Stowarzyszenia powierzono pani Marioli Barczyńskiej


przekaż nam 1% swojego podatku
opp

PRZYJACIELE

Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji