ul. Jana Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola
tel. 534 838 994

slajd slajd

Wybrano Zarząd w składzie:

 • Jadwiga Mazurkiewicz – Prezes
 • Maria Donat – Wiceprezes
 • Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
 • Anna Sowa-Cieślak – Skarbnik
 • Andrzej Michalski – sekretarz

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Joanna Pawłowska – Przewodnicząca
 • Bożena Janicka
 • Anna Mizerska

Sąd Koleżeński w składzie:

 • Anna Tomaszewska – Przewodnicząca
 • Sławomir Balcerzak
 • Marzena Ludwisia

przekaż nam 1% swojego podatku
opp

PRZYJACIELE

Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji