ul. Jana Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola
tel. 534 838 994

slajd slajd

Sprawozdanie z realizacji  Planu Pracy Stowarzyszenia Rozwoju  Kultury Dzieci i Młodzież, za rok 2016

Załączniki


przekaż nam 1% swojego podatku
opp

PRZYJACIELE

Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji